Sevice & Product

Website & Online System

บริการสร้างเว็บไซด์ทั่วไป  (Responsive)
เว็บไซด์เน้นความสวยงาม เพื่อโปรโมทธุรกิจหรือตัวคุณ หรือระบบการจัดการหน้าร้าน-บัญชีที่มีฐานข้อมูลและหลังบ้านให้จัดการได้โดยง่าย
ตัวอย่างเว็บไซด์ product

Mobile Application

บริการสร้างแอพพลิเคชั่นสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ Mobile ทั้งแอพพลิเคชั่นสำหรับองค์การ ห้างร้าน หรือระบบหลังบ้าน
ตัวอย่างเว็บไซด์ product

Server & Database & Host !

บริการจด Domain Name และ Server สำเร็จรูปสำหรับรองรับเว็บไซด์ทุกรูปแบบ
พร้อมปรับแต่ง Server ให้รองรับผู้เข้าใช้งานได้เป็นจำนวนมาก